OZEME

Energetyczne innowacje, wydajne rozwiązania

Siedziba

OZEME sp. z o.o.

Centrum szkoleniowe, Magazyn, Serwis

ul. Przemysłowa 3C

38-457 Szczepańcowa

info@ozeme.pl

+48 607 119 999

Więcej

Certyfikaty dla zasobników OZEME
Potwierdzenie wysokiej jakości naszych produktów

Atest PZH

To potwierdzenie, ze produkt nie wpływa negatywnie na ludzkie zdrowie. Atest PZH inaczej zwany Atestem Higienicznym PZH to dokument, który potwierdza zgodność produktu z normami bezpieczeństwa. Nowy produkt poddawany badaniom pod kątem wpływu na zdrowie i środowisko naturalne jest certyfikatem, który określa jego jakość na podstawie wielu badań i testów. Atest PZH określa produkt, który w żaden sposób nie wpływa negatywnie na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne. Jest wydawany na podstawie zgłoszenia producenta i wystawiany przez instytucję upoważnioną do oceny jakości – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH). Atest PZH to przede wszystkim troska o higienę i zdrowie.

Certyfikat CE

Potwierdza wymogi UE dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony  środowiska. Deklaracja zgodności jest dokumentem, w którym producent lub jego upoważniony przedstawiciel stwierdza, że jego produkt spełnia wszystkie zasadnicze wymagania zawarte w dyrektywach nowego podejścia. Oznakowanie certyfikatu CE jest wymagane w przypadku wyrobów wyprodukowanych na całym świecie, które następnie są sprzedawane w UE. Obowiązek rejestracji dotyczy nowych pomp ciepła, jak i tych pracujących od wielu lat, które zawierają określoną ilość czynnika chłodniczego. W pompie ciepła znajduje się czynnik chłodniczy, tzw. F-gaz, który uwolniony do atmosfery może przyczyniać się do efektu cieplarnianego.