OZEME

Energetyczne innowacje, wydajne rozwiązania

Siedziba

OZEME sp. z o.o.

Centrum szkoleniowe, Magazyn, Serwis

ul. Przemysłowa 3C

38-457 Szczepańcowa

info@ozeme.pl

+48 607 119 999

Więcej

Pompy ciepła

Zrównoważone i efektywne ogrzewanie dla domu i biznesu oparte na odnawialnych źródłach energii (OZE)

Istotną rolę w tej dziedzinie odgrywają pompy ciepła. Ich głównym celem jest wytworzenie ekologicznego i czystego ciepła do celów grzewczych lub chłodniczych, jednocześnie pozbawionego emisji szkodliwych pyłów i zanieczyszczeń. O pompie ciepła warto pomyśleć już na etapie budowy i projektowania systemów grzewczych w nowych budynkach, jak również warto dodatkowo zainwestować w instalację fotowoltaiczną. Pompy ciepła to urządzenia, które wykorzystują energię z odnawialnych źródeł, takich jak powietrze, woda czy grunt, a następnie generują ciepło do ogrzewania domów lub pomieszczeń użyteczności publicznej. Wykorzystując tą darmową energię z powietrza, wody czy gruntu, pompa ciepła przekazuje ciepło z jednego miejsca do drugiego za pomocą procesu termodynamicznego, wykorzystuje zasadę fizyczną. Jest to tak zwany efekt Joule’a-Thomsona, polegający na zmianie temperatury gazu podczas rozprężania przechodząc przez przegrodę parową z obszaru o wyższym ciśnieniu do obszaru o niższym ciśnieniu.

Istnieją dwie główne kategorie pomp ciepła powietrze-woda:

Pompy ciepła typu monoblok, są jednostkami zawierającymi wszystkie komponenty w jednym urządzeniu tworząc jedną zwarte urządzenie. Układ chłodniczy jest montowany fabrycznie, a instalator wykonuje samodzielnie jedynie przyłącza wodne. Są stosunkowo łatwe w instalacji, ponieważ nie wymagają skomplikowanych prac montażowych i dodatkowych kosztów z tym związanych a zatem jest niższe ryzyko popełnienia błędów instalacyjnych.

Pompy ciepła typu split składa  się z dwóch oddzielnych jednostek: zewnętrznej jednostki umieszczonej na zewnątrz budynku i wewnętrznej jednostki zlokalizowanej wewnątrz pomieszczeń. Zewnętrzna jednostka pompy split odpowiada za pobieranie ciepła z otoczenia w przypadku ogrzewania lub usuwanie ciepła na zewnątrz w przypadku chłodzenia. Wewnętrzna jednostka z kolei przetwarza to ciepło, dostarczając je do pomieszcz

Energooszczędne rozwiązania grzewcze

Pompa ciepła monoblok to urządzenie, które pobiera darmową energię zawartą w powietrzu i przy udziale niewielkiej ilości prądu wykorzystuje ją do ogrzewania budynku (CO) oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej (CWU). Pozyskane ciepło użytkowe jakie można uzyskać to około 80 % energii pozyskanej z otoczenia (OZE), a pozostałe 20 % z energii elektrycznej nie emitując żadnych szkodliwych substancji do otoczenia. Jest efektywną alternatywę dla tradycyjnych systemów grzewczych opartych na spalaniu paliw kopalnych, zwłaszcza starego typu kotłów węglowych tzw. kopciuchów.
Ciepło powietrza z jakiego korzysta pompa ciepła i to pozyskiwane ciepło nie musi mieć temperatury takiej samej jaką chcemy osiągnąć w pomieszczeniach ponieważ pompa przekształca zimno w ciepło lub ciepło w zimno, w zależności od tego jaką temperaturę chcemy i potrzebujemy uzyskać. Pompy ciepła mogą służyć do ogrzewania oraz chłodzenia, do podgrzewania CWU jak również do systemów wspólnych ogrzewania podłogowego z grzejnikami, z racji posiadania sterownika kontrolującego temperaturę zasilania różnych odbiorników ciepła w instalacji CO. Pompy ciepła mają szerokie zastosowanie w domach jedno i wielorodzinnych, magazynach czy halach produkcyjnych oraz w obiektach użyteczności publicznej.Stosowanie pomp ciepła wiąże się z licznymi korzyściami, a ich producenci cały czas dostarczają na rynek coraz to nowsze i ciekawsze udogodnienia i rozwiązania techniczne, mające na celu poprawę efektywności i dostosowanie się na potrzeby nawet tych najbardziej wymagających dzisiejszych klientów.

Jedną z tych firm w branży jest firma OZEME, poznaj pompy ciepła z serii: